Όροι Χρήσης

Το feirouzjewellery.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων (χειροποίητων κοσμημάτων και αξεσουάρ) μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην επιχείρηση της Feirouz Shuhaiber, οδός Σοφοκλέους, αρ 5, 105 59. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σετοθτλίδων του feirouzjewellery.com μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο feirouzjewellery.com.  Το feirouzjewellery.com δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του feirouzjewellery.com μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. 

Το 
feirouzjewellery.com διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Οι χρήστες και οι επισκέπτες της σελίδας οφείλουν να γνωρίζουν και να αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται εδώ αλλά και τη σχετιζόμενη νομοθεσία.

  Όλο το περιεχόμενο τουfeirouzjewellery.com, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του feirouzjewellery.com και της εταιρείας Feirouz Shuhaiber και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
 Ως εκ τούτου απαγορεύεται, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας, η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου που υπάρχει στην παρούσα ιστοσελίδα.

   Ταυτόχρονα ο επισκέπτης πρέπει να γνωρίζει ότι, θα θεωρηθεί υπεύθυνος, εάν προκαλέσει με οποιοδήποτε τρόπο οποιοδήποτε είδος ζημίας στο διαδικτυακό κατάστημα και θα κληθεί να αποζημιώσει την εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η περίπτωση της άγνοιας νόμου ή της μειωμένης κατανόησης της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί νομικό επιχείρημα και ο επισκέπτης οφείλει να το γνωρίζει.

   Σχετικά με τα (περιορισμένα) προσωπικά στοιχεία που ζητούνται για την πραγματοποίηση της συναλλαγής, η εταιρεία δεσμεύεται να τα χειριστεί σύμφωνα με το νόμο. Όσον αφορά δε τον λογαριασμό που διατηρεί κανείς υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους διαγραφής κατόπιν δικής του εντολής ή και από την πλευρά της εταιρείας, η χωρίς προειδοποίηση κατάργησή του, σε περίπτωση που διαπιστωθεί νομική παράβαση, κακή προαίρεση, κακή και δόλια χρήση ή προσβολή των χρηστών ηθών.

   Η feirouzjewellery.com δεσμεύεται ότι θα προσπαθήσει να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στον επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Εάν παρά ταύτα προκληθεί σε αυτόν οποιοδήποτε είδος ζημίας από το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος και γενικότερα από τη χρήση της υπηρεσίας – με δεδομένη την τήρηση της νομιμότητας και της καλής πίστης από την πλευρά μας, η εταιρεία δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη. Διατηρεί δε το δικαίωμά της να μεταβάλλει (διακόψει, τροποποιήσει, αναστείλει κλπ) κατά οποιονδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες που παρέχει χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Επίσης το ηλεκτρονικό κατάστημα feirouzjewellery.com επισημαίνει ότι τα ανωτέρω ισχύουν – περί αποποιήσεως κάθε ευθύνης - και για την πιθανή επίσκεψη του χρήστη σε άλλους δικτυακούς τόπους που πιθανόν θα οδηγηθεί από την ιστοσελίδα. Και γενικότερα δεσμεύεται να προστατεύει τον χρήστη, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και των κακόβουλων εφαρμογών που ενδέχεται να τον ζημιώσουν, παίρνοντας ταυτόχρονα όλα τα δυνατά και αναγκαία μέτρα ώστε να μην αντιμετωπίσει αυτό το ενδεχόμενο.


Ασφάλεια συναλλαγών - Προστασία προσωπικών δεδομένωνΚατά την επίσκεψή σας στο feirouzjewellery.com και προκειμένου να παραγγείλετε, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προιόντα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Tα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου feirouzjewellery.com, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ο δικτυακός τόπος λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό το δικτυακό τόπο ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις και επιχειρηματικές μονάδες, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

To feirouzjewellery.com με κανένα τρόπο ΔΕΝ συλλέγει και αποθηκεύει στοιχεία των πελατών του που αφορούν αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, πιστωτικών καρτών και λοιπών στοιχείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν οικονομική ζημία στους πελάτες της.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Το feirouzjewellery.com ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν που παρήγγειλε ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμο, τότε το feirouzjewellery.com θα επικοινωνήσει μαζί του μέσω email ή/και τηλεφώνου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να τον ενημερώσει για το πότε πιθανολογείται η παράδοσή του. Εάν ο πελάτης θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα παραλαβής του προϊόντος δεν τον ικανοποιεί, δύναται να ανακαλέσει την παραγγελία του εν λόγω προϊόντος ενώ η τυχόν λοιπή παραγγελία του μπορεί να εκτελείται κανονικά.


Τρόποι Πληρωμής


To feirouzjewellery.com σας δίνει τη δυνατότητα να εξοφλήσετε τις αγορές σας πριν ή κατά την παράδοση και μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

1.           Με τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό της εταιρείας.

Alpha Bank: 146-00-2320-015230

IBAN: GR46 0140 1460 1460 0232 0015 230

2.           Με πιστωτική κάρτα μέσω της πλατφόρμας online πληρωμών "Alpha e-Commerce". Υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners.

3.          Με paypal


Χρόνοι Παράδοσης

Από την αποστολή της παραγγελίας χρειάζονται 3 εργάσιμες για παράδοση εντός Ελλάδος, και για τον υπόλοιπο κόσμο 10-15 εργάσιμες


Επιστροφές

Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό ή έγινε κάποιο λάθος στη διεκπεραίωση της παραγγελίας, τότε η επιστροφή γίνεται με χρέωση της εταιρείας μας. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει είτε επιστροφή χρημάτων, είτε να του αντικατασταθεί το προϊόν αφού όμως πρώτα έχει επιστραφεί το προϊόν που παρέλαβε.


Έξοδα Αποστολής

Οι χρεώσεις μεταφορικών διαμορφώνονται ως εξής

Ζώνη 0
Ζώνη 1
Ζώνη 2
Ζώνη 3
Ζώνη 4
Ζώνη 5
Ζώνη 6
Ζώνη 7
 6€ 34€ 35€ 46€ 48€ 52€ 54€ 59€

Από Νοέμβριο 2021, οι αποστολές προς Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (Ζώνη 7) επιβαρύνονται 2€ ανά αποστολή λόγω δυσχέρειας Covid-19.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε σε ποια ζώνη ανήκει ο τόπος παραλαβής σας

Χώρα Ζώνη Χώρα Ζώνη Χώρα Ζώνη


ΑΓ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 7 ΚΑΜΠΟΤΖΗ 6 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 3
ΑΓ. ΒΙΝΣΕΝΤ 7 ΚΑΝΑΔΑΣ 4 ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 7
ΑΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 7 ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 3 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1
ΑΓ. ΚΙΤΤΣ 7 ΚΑΤΑΡ 5 ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ 7
ΑΓ. ΛΟΥΚΙΑ 7 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜ. 7 ΟΜΑΝ 5
ΑΓ. ΜΑΑΡΤΕΝ 7 ΚΕΝΥΑ 7 ΟΝΔΟΥΡΑ 7
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 6 ΚΕΫΜΑΝ ΝΗΣΟΙ 7 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 5 ΚΙΝΑ 6 ΟΥΓΚΑΝΤΑ 7
ΑΙΘΙΟΠΙΑ 7 ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ 7 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 6
ΑΪΤΗ 7 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 7 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 3
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 7 ΚΟΜΟΡΕΣ 7 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 7
ΑΛΒΑΝΙΑ 3 ΚΟΝΓΚΟ 7 Π.Γ.Δ.Μ. (FYROM) 3
ΑΛΓΕΡΙΑ 5 ΚΟΝΓΚΟ ΔΗΜΟΚΡ. (ΖΑΪΡ) 7 ΠΑΚΙΣΤΑΝ 6
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΑΜΟΑ 7 ΚΟΡΕΑ ΔΗΜΟΚΡ. (ΝΟΤΙΟΣ) 6 ΠΑΛΑΟΥ 7
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ 7 ΚΟΡΕΑ ΛΑЇΚΗ ΔΗΜΟΚΡ. (ΒΟΡ.) 6 ΠΑΝΑΜΑΣ 7
ΑΝΓΚΟΛΑ 7 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 7 ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ 7
ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ 7 ΚΟΣΟΒΟ 3 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 7
ΑΝΔΟΡΑ 3 ΚΟΥΒΑ 7 ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ (ΒΡΕΤ.) 7
ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ 7 ΚΟΥΒΕΪΤ 5 ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ (ΗΠΑ) 7
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 7 ΚΟΥΚ ΝΗΣΟΙ 7 ΠΕΡΟΥ 7
ΑΡΜΕΝΙΑ 6 ΚΟΥΡΑΚΑΟ 7 ΠΟΛΩΝΙΑ 2
ΑΡΟΥΜΠΑ 7 ΚΡΟΑΤΙΑ 2 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 7 ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 7
ΑΥΣΤΡΙΑ 2 ΚΥΡΤΖΙΣΤΑΝ 6 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ 7
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 6 ΛΑΟΣ 6 ΡΕΓΙΟΥΝΙΟΝ ΝΗΣΟΙ 7
ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ 7 ΛΕΣΟΤΟ 7 ΡΟΥΑΝΤΑ 7
ΒΕΛΓΙΟ 1 ΛΕΤΟΝΙΑ 2 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 7 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (ΜΠΕΛΑΡΟΥΣ) 3 ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 3
ΒΕΡΜΟΥΔΑ 7 ΛΙΒΑΝΟΣ 5 ΣΑΪΠΑΝ 7
ΒΙΕΤΝΑΜ 6 ΛΙΒΕΡΙΑ 7 ΣΑΜΟΑ (ΔΥΤΙΚΗ) 7
ΒΟΛΙΒΙΑ 7 ΛΙΒΥΗ 5 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 3
ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 3 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 2 ΣΑΟ ΤΟΜΕ & ΠΡΙΝΣΙΠΕ 7
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 3 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 5
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 7 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1 ΣΕΝΕΓΑΛΗ 7
ΓΑΛΛΙΑ 1 ΜΑΓΙΟΤ 7 ΣΕΡΒΙΑ 3
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΙΑΝΑ 7 ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 7 ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 7
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1 ΜΑΚΑΟ 6 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 6
ΓΕΩΡΓΙΑ 6 ΜΑΛΑΙΣΙΑ 6 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 7
ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 3 ΜΑΛΑΟΥΙ 7 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2
ΓΚΑΜΠΙΑ 7 ΜΑΛΔΙΒΕΣ 6 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2
ΓΚΑΜΠΟΝ 7 ΜΑΛΙ 7 ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΝΗΣΟΙ 7
ΓΚΑΝΑ 7 ΜΑΛΤΑ 2 ΣΟΜΑΛΙΑ 7
ΓΚΕΡΝΣΕΫ (ΝΗΣΟΙ ΜΑΓΧΗΣ) 3 ΜΑΡΟΚΟ 5 ΣΟΜΑΛΙΑ ΒΟΡΕΙΟΣ 7
ΓΚΟΥΑΜ 7 ΜΑΡΣΑΛ ΝΗΣΟΙ 7 ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ 7
ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ 7 ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ 7 ΣΟΥΔΑΝ 7
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 7 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 7 ΣΟΥΗΔΙΑ 2
ΓΟΥΙΑΝΑ 7 ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 7 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 7
ΓΟΥΙΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡ. 7 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 3 ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 6
ΓΟΥΙΝΕΑ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ 7 ΜΕΞΙΚΟ 4 ΣΥΡΙΑ 5
ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΣΑΟ 7 ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ 7 ΤΑΪΒΑΝ 6
ΓΡΕΝΑΔΑ 7 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 6 ΤΑΪΛΑΝΔΗ 6
ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ 3 ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 7 ΤΑΪΤΗ 7
ΔΑΝΙΑ 2 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 3 ΤΑΝΖΑΝΙΑ 7
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡ. 7 ΜΟΝΑΚΟ 1 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 6
ΔΟΜΙΝΙΚΗ 7 ΜΟΝΣΕΡΑΤ 7 ΤΖΑΜΑЇΚΑ 7
ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 7 ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 6 ΤΖΕΡΣΕΫ (ΝΗΣΟΙ ΜΑΓΧΗΣ) 3
ΕΛΒΕΤΙΑ 3 ΜΠΑΡΜΠΕΪΝΤΟΣ 7 ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ 7
ΕΡΥΘΡΑΙΑ 7 ΜΠΑΧΑΜΕΣ 7 ΤΟΓΚΑ 7
ΕΣΘΟΝΙΑ 2 ΜΠΑΧΡΕΪΝ 5 ΤΟΓΚΟ 7
ΖΑΜΠΙΑ 7 ΜΠΕΛΙΖΕ 7 ΤΟΥΒΑΛΟΥ 7
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 7 ΜΠΕΝΙΝ 7 ΤΟΥΡΚΙΑ 3
ΗΝ. ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 5 ΜΠΟΝΕΡ 7 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ** 6
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3 ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ 7 ΤΟΥΡΚΣ & ΚΑЇΚΟΣ 7
ΗΠΑ 4 ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ 7 ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ 7
ΙΑΠΩΝΙΑ 6 ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 7 ΤΣΑΝΤ 7
ΙΝΔΙΑ 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 6 ΤΣΕΧΙΑ 2
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 6 ΜΠΡΟΥΝΕΪ 6 ΤΥΝΗΣΙΑ 5
ΙΟΡΔΑΝΙΑ 5 ΜΥΑΝΜΑΡ (ΜΠΟΥΡΜΑ) 6 ΥΕΜΕΝΗ 5
ΙΡΑΚ 6 ΝΑΜΙΜΠΙΑ 7 ΦΑΡΟΕ ΝΗΣΟΙ 3
ΙΡΑΝ 6 ΝΑΟΥΡΟΥ 7 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 6
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 2 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 7 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (ΕΚΟΥΑΔΟΡ) 7 ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ 7 ΦΙΤΖΙ 7
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 3 ΝΕΒΙΣ 7 ΦΟΚΛΑΝΤ ΝΗΣΟΙ 7
ΙΣΠΑΝΙΑ 2 ΝΕΠΑΛ 6 ΧΙΛΗ 7
ΙΣΡΑΗΛ 5 ΝΙΓΗΡ 7 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 6
ΙΤΑΛΙΑ 1 ΝΙΓΗΡΙΑ 7 ΕΛΛΑΔΑ 0
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 6 ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ 7

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 7 ΝΙΟΥΕ ΝΗΣΟΙ 7

 

Στα μεταφορικά συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα συσκευασίας και διαχείρισης της παραγγελίας.